KAZAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
GENEL KURUL İLANI

SAYIN ÜYEMİZ

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurulu 25 Ocak 2018 Perşembe Saat 18:00 de İstanbul Yolu 30.km No: 216 Cumhuriyet Restaurant Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 8 Şubat 2018 Perşembe Saat 18:00 deyine aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,
KazanSİAD Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Divan Seçimi ve Divana Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
 4. KazanSiad Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
 5. Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının Okunması
 6. Okunan Raporların ve Hesapların Müzakere edilerek Kabulü
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
 8. Aidatlarını Ödemeyen Üyelerin İsim Listesinin Okunması ve Durumlarının Karara Bağlanması ve Yönetime Yetki Verilmesi
 9. Yeni Dönem Yönetim Kurulunun Seçilmesi
 10. Yönetim Kurulu Seçimi
 11. Denetim Kurulu Seçimi
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış