SAYIN ÜYEMİZSAYIN ÜYEMİZ

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurulu 06.02.2020 Perşembe Saat 18:00 de İstanbul Yolu 30.km No: 216 Cumhuriyet Restaurant Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 13 Şubat 2018 Perşembe Saat 18:00 de yine aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

Saygılarımızla,

KazanSİAD Yönetim Kurulu

1.) Açılış

2.) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.) Genel Kurul Divan Seçimi ve Divana Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi

4.) KazanSiad Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması

5.) Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının Okunması

6.) Okunan Raporların ve Hesapların Müzakere Edilmesi

7.) Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası

8.) Yeni Dönem Yönetim Kurulunun Seçilmesi

a) Yönetim Kurulu Seçimi

b) Denetim Kurulu Seçimi

9.) Dilek ve Öneriler

10.) Akşam Yemeği